Algemene Ledenvergadering 2018

Datum: maandagavond 14 mei 2018
Tijdstip: 19.30 – 21:30 uur
Locatie: Atol Plaza – Schor 1-9, 8224 CM, Lelystad

Klik hier voor Google Maps

Programma

19.30 – 19.50

Algemeen:

 • Mededelingen
 • Opening en vaststellen agenda
 • Notulen ALV 2017
 • Terugblik eerste 9 maanden van Batavia Swim
19.50 – 20.10

Ledenontwikkeling, Financiën en begroting 2018:

 • Ledenontwikkelingen 2017/2018
 • Financiële cijfers 2017
 • Financiële Commissie
 • Begroting 2018 inclusief contributievaststelling
 • Wijziging Huishoudelijk reglement: opzegtermijn gaat van 3 maanden naar 1 maand
 • Privacy: invoering AVG
20.10 – 20.20 Decharge 2017, stemmingen, benoeming Financiële commissie en bestuursverkiezing.
20.20 – 20.30

Wedstrijden:

 • Info ouders en zwemmers
 • Wedstrijdreeksen seizoen 2018-2019
20.30 – 20.50

Trainingen:

 • Verslag, uitkomsten en vervolg van trainersbijeenkomsten
 • Meerjarenplan zwemmers
 • Begeleiding instroom en doorstroom
20.50 – 21.00 Uitdagingen 2018 en verder, Rondvraag en Sluiting.
21.00 – 21.30 Gelegenheid om informeel met elkaar en het bestuur in gesprek te gaan.

 

ontwerp van logo, huisstijl en website

ontwerperij.nl

Sportmassage, bandages, taping
ontspannende massages

sportverzorginglelystad.nl

Fietsonline.com dé online fietsenwinkel
Je nieuwe fiets staat bij ons

www.fietsonline.com

Training met een
real-time aanwijzingen
terwijl je traint

aquacam.us

Marketing advies en interim projecten

mail@merkwijs.nl

Boer en Business

www.boerenbusiness.nl