Afhandeling Depot ondergaat aanpassing

Beste Leden,

Door de groei van het aantal leden is het bijhouden van het depot een meer tijdrovende taak. Daarnaast zijn er op de afgelopen ALV-vergadering enkele verzoeken gekomen om de zwemmer een duidelijker inzicht te geven in het depot (met name de kosten van de starts per wedstrijd). Om hieraan tegemoet te komen en het verrekenen van de wedstrijdkosten minder tijdrovend te maken, gaan we per 1 december deze wedstrijdkosten op een andere manier verrekenen. Daarmee komt het depot zoals we dat nu kennen, te vervallen.

Hoe gaat het nu.
Tot op heden werd door de penningmeester een mail verstuurd met het saldo van het depot van de zwemmers per gezin, op het moment dat er in het depot sprake was van een tekort. In dit mailtje stonden dan de wedstrijden en kosten van de starts vermeld met het betalen openstaande saldo. De frequentie waarmee een overzicht van de wedstrijden en bijbehorende startkosten werd gestuurd aan het gezin hing dus af van het saldo van het depot.

Hoe gaat het straks.
Om per zwemmer (niet meer per gezin) een duidelijker inzicht te geven in de startkosten gaan we met ingang van 1 december de starts van de voorafgaande periode direct vermelden op de maandfactuur samen met de contributie. Dus op de factuur van december staat naast de contributie van december ook de startgelden van de wedstrijden uit de voorafgaande periode vermeld. Dit totaal bedrag wordt per incasso geïnd. Voor gezinnen met meerdere zwemmers staat het bedrag per zwemmer vermeld.

De verrekening van het huidige depot.
Op de factuur van december vindt eenmalig een verrekening plaats met het saldo van eind november van het depot. Bij zwemmers met een tekort in het depot wordt het openstaande saldo met de contributie van de maand december geïnd. Bij zwemmers met een tegoed op het depot wordt het positieve saldo met de contributie van december verrekend. Indien dit bedrag hoger is dan de te betalen contributie en wedstrijden, ontstaat er een negatieve factuur. Dit bedrag wordt aan u teruggestort.

 

Per eind november wordt Annelie Verstraaten ( moeder van Nienke van der Klugt en vrouw van Roger van der Klugt) ingewerkt als penningmeester door Roel van der Schee, ze wordt ondersteund door Hanne Lobbestael (moeder van Eleonora) voor de administratieve verwerking van de startgelden.