Algemene Ledenvergadering Batavia Swim

Wanneer: maandag 17 juli
Waar: Apolloweg 220, Lelystad
Tijd: 20.00 uur

 

Agenda
 1. Opening en Mededelingen
 2. Goedkeuring Statuten en goedkeuring om als een formele vereniging op te richten en hiervan een notariële akte te laten opmaken. (Dit is noodzakelijk om ons bij de KNZB aan te sluiten)
 3. Goedkeuring Huishoudelijk reglement
 4. Bestuursverkiezing
  – Dave Stegink Voorzitter Dagelijks bestuur
  – Roel van der Schee Secretaris-penningmeester Dagelijks bestuur
  – Roger van der Klugt Wedstrijdsecretaris Dagelijks bestuur
  – Patrick Uppelschoten Trainers
  – Floyd Graham TrainersMarco Jansen Public relations, sponsoring en communicatie
 5. Voortgang Afwikkeling met De Houtrib
 6. Activiteiten Batavia Swim Seizoen 2017/2018
 7. Rondvraag
 8. Sluiting