Algemene Ledenvergadering 2020

Datum: maandagavond 10 februari 2020
Tijdstip: 20.00 – 21:30 uur
Locatie: Multifunctionele Ruimte (MFR), Koploper, Badweg 1

 Programma

 

20.00 – 20.30

20.00 uur Inloop

20.15 uur Algemeen:

 

  • Mededelingen
  • Opening en vaststellen agenda
  • Vaststellen notulen ALV 2019
20.30 – 20.45

Ledenontwikkeling, Financiën en begroting 2020:

 

  • Ledenontwikkeling
  • Jaarverslag 2019
  • Begroting 2020 inclusief contributievaststelling (= verhoging)
20.45 – 20.55 Decharge 2019, stemmingen, benoeming Financiële commissie 
20.55 – 21.05

Verenigingsstructuur, bijbehorende handboek 1.1 en en bestuursverkiezing

21.05 – 21.15

Vanuit trainers

  • Verslag, uitkomsten en vervolg van trainersbijeenkomsten
21.15 – 21.25 Plannen 2020, rondvraag en sluiting.
21.25 – 21.45 Gelegenheid om informeel met elkaar en het bestuur in gesprek te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontwerp van logo, huisstijl en website

ontwerperij.nl

Sportmassage, bandages, taping
ontspannende massages

sportverzorginglelystad.nl

Fietsonline.com dé online fietsenwinkel
Je nieuwe fiets staat bij ons

www.fietsonline.com

Training met een
real-time aanwijzingen
terwijl je traint

aquacam.us

Marketing advies en interim projecten

mail@merkwijs.nl

Boer en Business

www.boerenbusiness.nl