Bestuur

Het dagelijks bestuur van Batavia Swim Lelystad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester. Verder zijn er de vaste commissies te weten; het wedstrijdsecretariaat, de trainingscommissie en PR en sponsoring.

Voorzitter

Linda ten Katen linda.tenkaten@bataviaswim.nl

Penningmeester

Annelie Verstraaten- penningmeester@bataviaswim.nl

Technische coördinatie

Roel van der Schee  roel.vanderschee@bataviaswim.nl

Wedstrijdsecretariaat

Roger van der Klugt – wedstrijdsecretariaat@bataviaswim.nl

Algemeen bestuurslid

Jan Jager

Communicatie

Vacant – communicatie@bataviaswim.nl

Sponsoring

Peter Broer – sponsoring@bataviaswim.nl