Dinsdag 14 december 2020 – Update 

Lockdown: tot en met 19 januari 2021 zwembaden dicht

Beste zwemmers, trainers, vrijwilligers en ouders,

Vanuit het torentje in Den Haag moesten we maandagavond 14 december 2020 helaas van minister-president Rutte horen dat we in lockdown gaan vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021. Alle zwembaden gaan net als de binnensportlocaties dicht. Per direct zijn alle trainingen en ook de komende clubkampioenschappen helaas afgelast als ook de swimfit-trainingen. Begin januari zal duidelijk worden of en vanaf wanneer we het zwembad weer in kunnen en welke richtlijnen we daarbij moeten volgen.

Vlak voor de Kerstdagen ontvangen jullie de laatste Batavia Swim nieuwsbrief van 2020. Hierin een terugblik op dit bizarre jaar en een vooruitblik op een hopelijk zo snel mogelijk, corona-vrij 2021.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Batavia Swim

Dinsdag 15 november 2020 – Update 

We mogen weer

Als alles goed gaat mogen we vanaf donderdag 19 november weer zwemmen !  Dinsdag  17 november is er nog een persconferentie.  Weer twee weken geen zwemmen dat was een tegenvaller.  

Ondertussen hebben we de baanindeling een update gegeven waar ook de resultaten van de trainingen in dit najaar en de wedstrijden die we gehad hebben na de zomer in verwerkt zijn.  Voorlopig mogen we geen wedstrijden met andere verenigingen doen, onderlinge wedstrijden mogen wel.  Daarover krijg je nader bericht als we dat gaan organiseren.  Zet voorlopig alvast 19 december in je agenda voor de clubkampioenschappen.

Het blijft voorlopig nog coronatijd:  

 1. Lees het protocol voor jouw leefstijdscategorie nog een keer goed door. In het kort:
 2. Thuis alvast je badkleding aandoen, je kan je wel omkleden na afloop maar niet douchen.
 3. Iedereen van boven de 13 jaar een mondkapje op, dat mag af tijdens het  zwemmen.
 4. Boven de 18 jaar maximaal  4 in een baan,  niet inhalen en bij het rustpunt altijd 1,5 meter afstand houden.  Kijk op de baanindeling aan welke kant je het rustpunt hebt.
  (KP= keerpuntzijde; SB = Startblokzijde)

Dinsdag 3 november 2020 – Update 

Tijdelijke verzwaring maatregelen: 2 weken geen training

Tijdens de persconferentie van dinsdag 3 november maakte minister-president Rutte bekend dat alle publiek toegankelijke gelegenheden waaronder zwembaden, vanaf woensdag 4 november 2020 22.00 uur voor 2 weken gesloten zijn. Dit betekent dat er vanaf donderdag 5 november tot en met woensdag 18 november 2020 geen trainingen en onderlinge wedstrijden zijn. Mocht er tussentijds een ander bericht vanuit de Rijksoverheid,  KNZB, NOC NSF of zwembranche komen, dan laten wij jullie dit zo spoedig mogelijk weten.

Wij hopen dat deze extra maatregelen ervoor zorgen dat we na de 2 weken weer het zwembad in kunnen en weer lekker kunnen gaan zwemmen. We houden jullie op de hoogte. 

Woensdag 14 oktober 2020 – Update 

Nieuwe maatregelen door gedeeltelijke lockdown

De persconferentie van minister-president Rutte kondigde gisteravond aangescherpte maatregelen aan en een gedeeltelijke lockdown vanaf woensdagavond 14 oktober. Vandaag is er contact geweest met Sportbedrijf Lelystad en zijn de richtlijnen vanuit de KNZB en de zwembranche bekend geworden. Het zwembad blijft open en we kunnen gelukkig blijven zwemmen maar wel in aangepaste vorm. Het belangrijkste blijft dat we samen zorgen dat dat veilig kan! 

Wat betekent dit voor het wedstrijdzwemmen?

 • Voor de zwemmers tot en met 17 jaar blijft de baanindeling en de zwemtijd/dag gelijk. Lees wel onderstaande maatregelen.
 • Voor de 18+ zwemmers gelden echter strengere regels (zie ook hieronder). We moeten hiervoor de baanindeling en het protocol aanpassen voordat er weer gezwommen kan worden. We proberen dat deze week af te ronden en jullie te informeren.

Aangescherpte maatregelen

 • Alle wedstrijden zijn voorlopig afgelast
 • We mogen wel blijven trainen!
 • Thuis badkleding aantrekken is verplicht
 • Mondkapjes voor 13 jaar en ouder stellen we als vereniging verplicht
 • Het mondkapje draag je vanaf het moment dat je de Koploper inkomt tot aan het bad en vanaf het moment dat je het bad uitkomt, tijdens het omkleden tot dat je de Koploper weer verlaat.
 • Geen mondkapje op betekent niet zwemmen!
 • Na afloop is omkleden in de aangewezen kleedkamers mogelijk
 • Tot en met 17 jaar zijn er verder geen beperkingen
 • Vanaf 18 jaar geldt het maximum in een groep van 30 ook als daar 18- bij zit.
 • Het is noodzakelijk dat iedereen van 18 jaar en ouder anderhalve meter afstand houdt van een ander. Dus ook voor zwemmers tot 17 jaar geldt 1,5 meter afstand van iemand die 18 jaar of ouder is!
 • Voor zwemmers van 18 jaar en ouder zullen we eerst de baanindeling aanpassen en zsm rondmailen. Let dus goed op wat dit voor jouw zwemtijden en baan betekent. Je kunt pas weer zwemmen als je de mail hebt ontvangen.
 • Trainers tellen als personeel en niet mee voor de groepsgrootte.
 • De trainers en coronatoezichthouders dragen de gehele tijd een mondkapje

 

Donderdag 22 juni 2020 – Update 

Weer opgestart! Hoe gaan we verder?

Inmiddels zijn we zo’n 3 weken weer aan het zwemmen. Dat is best wennen met alle Corona maatregelen in en rond het bad. Ondanks dat zien we veel lachende gezichten van zwemmers en trainers! Voor ons als zwemvereniging blijven voorlopig in grote lijnen dezelfde richtlijnen van kracht. Als bestuur hebben we daarom gekeken hoe we verder gaan zowel met het zwemmen als de buitentraining.

Hoe gaan we verder?

Zoals in de vorige nieuwsbrief gecommuniceerd zwemmen we niet volgens het oude zwemrooster maar starten we stapsgewijs op. In het bestuur is besloten dat we de huidige aanpak tot de zomervakantie aanhouden.

De uitgangspunten voor het trainen blijven in grote lijnen gelijk zoals beschreven in de vorige nieuwsbrief:

 • Zwemmen of training geven blijft een eigen verantwoordelijkheid en keuze
 • Zwemmen volgens de Batavia Swim protocollen
 • In fases opstarten
 • Aanpak trainingen:
  – Je kunt pas zwemmen als je je aanmeldt. Zonder aanmelding mag je NIET zwemmen 
  – Wil je weer gaan zwemmen? Meld je hieronder aan!

  – Niet meer dan 1 uur in het bad achter elkaar (protocol sportbedrijf ivm chloorgehalte)
  – Dit ivm het rustig kunnen verlaten van het bad zonder andere groepen tegen te komen
  – Insteek in 1e fase op 50% van het aantal trainingsuren per zwemmer met min. 1 uur
  – Maximaal 18 zwemmers in het bad voor 13+
  – Maximaal 24 zwemmers in het bad tot en met 12 jaar wordt door de toenemende vraag binnen de richtlijnen langzaam opgevoerd tot maximaal 36 zwemmers
  – 1 Corona-toezichthouder per trainingsuur 
  – De werkelijke zwemtijd zal ongeveer 45 minuten zijn

Buiten landtraining gaat door tot zomervakantie
Er zijn meerdere groepen die op donderdag- of vrijdagmiddag 1 uur per week buiten landtraining hebben op de atletiekbaan van AV Spirit.  Omdat nog niet iedereen wil of kan zwemmen en ook de Crossfit nog niet is gestart, gaan we door met deze training tot de zomervakantie.  Heb je je al opgegeven dan sta je op de lijst en ben je van harte welkom.    

 Wil je doorzwemmen in de zomer? Dit jaar kan dat 2 x per week. Lees de info in de nieuwsbrief!

 

Donderdag 14 mei 2020 – Update 

Beperkte opstart van het zwemmen vanaf volgende week

Wie had gedacht dat we zo snel bericht zouden krijgen dat de binnenzwembaden weer open gaan? Vanaf deze week mag het weer in Nederland! Batavia Swim wil het zwemmen volgens de richtlijnen van de rijksoverheid, de zwembranche (o.a. KNZB) en het sportbedrijf, mogelijk maken. Maar wel volgens de volgende voorwaarden:

 • Zwemmen en training geven is een eigen verantwoordelijkheid en keuze 
  Daarom maken we aanmelden verplicht waarbij je bevestigt dat je hebt kennisgenomen van alle protocollen en informatie als bijvoorbeeld de veiligheid van het badwater. Bij zwemmers tot 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid en beslissing bij de ouders. Vanaf 18 jaar bij de zwemmer zelf. Ook trainers dragen hierin zelf de verantwoordelijkheid en beslissing om training te geven.

 • In gecontroleerde fases opstarten
  We gaan niet direct naar het oude zwemrooster. Om het ook qua organisatie behapbaar te houden starten we met een 1e fase aanpak van 18 mei tot en met 15 juni. We volgen de (landelijke en lokale) ontwikkelingen en besluiten over een 2e fase aanpak in de bestuursvergadering van 1 juni. Welke aanpak we kiezen is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van het badwater en de trainers en natuurlijk het aantal aanmeldingen van zwemmers.

  Aanpak 1e fase:
  – Je kunt pas zwemmen als je je aanmeldt. Zonder aanmelding mag je NIET zwemmen 
  – Niet meer dan 1 uur in het bad achter elkaar (protocol sportbedrijf ivm chloorgehalte)
  – De werkelijke zwemtijd zal ongeveer 45 minuten zijn
  – Dit ivm het rustig kunnen verlaten van het bad zonder andere groepen tegen te komen
  – Insteek in 1e fase op 50% van het aantal trainingsuren per zwemmer met min. 1 uur
  – Maximaal 18 zwemmers in het bad voor 13+
  – Maximaal 24 zwemmers in het bad tot en met 12 jaar
  – 1 Corona-toezichthouder per trainingsuur
  – Tijden worden pas bekend als aantal trainers en zwemmers en de beschikbaarheid van het badwater bekend is
  – We proberen de zwemmers zoveel mogelijk op een van de ‘oude’ zwemtijden te laten zwemmen
   

Donderdag 7 mei 2020 – Update 

Vanaf 11 mei mogen zwembaden weer open

De Rijksoverheid  heeft bekendgemaakt dat zwembaden van 11 mei weer open mogen. Natuurlijk staan wij in contact met zowel het Sportbedrijf als beheerder van zwembad De Koploper en de KNZB. Beiden zijn bezig met het maken van regels waaraan openstelling moet voldoen. Het Sportbedrijf heeft inmiddels bekendgemaakt dat zwembad De Koploper open gaat vanaf maandag 18 mei 2020. Zij benadrukken dat dit stapsgewijs zal plaatsvinden. Denk aan het beperkt openen voor bepaalde doelgroepen, activiteiten en/of bepaalde delen van de baden.

Net als alle zwemmers willen wij ook graag weer trainen in de Koploper. Maar wel veilig!!

Dinsdag 12 mei 2020 maakt het Sportbedrijf bekend hoe de opstart van de openstelling eruit komt te zien. Dan weten we ook wat dat voor onze trainingen betekent. Wij houden vinger aan de pols en zo snel als dat kan informeren wij alle leden hierover. Wordt vervolgd! 

Zaterdag 3 mei 2020 – Update 

We gaan binnenkort weer beginnen met buitentrainen!

Goed nieuws in deze bijzondere tijd. Afgelopen week is met een aantal trainers hard gewerkt om alles goed voor te bereiden. We starten met 1 uur per week buiten landtraining voor de zwemmers tot en met 18 jaar. Om dit met elkaar veilig te laten verlopen moeten we ons aan behoorlijk wat regels houden. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig; zwemmers, trainers én ouders! Dat gaat ons zeker lukken. We hopen jullie allemaal snel weer te zien. De trainers missen jullie!

Hoe bereiden we ons voor op de herstart
Afgelopen week is het bestuur weer online samengekomen om de plannen voor de landtraining en de door de gemeente gevraagde protocollen, kritisch te bespreken en vast te stellen. We vinden de naleving van de regels om voor ieders veiligheid te zorgen heel belangrijk. De rol van de corona-toezichthouder is hierbij cruciaal. 

Op korte termijn volgt de gedetailleerde informatie over de buitentraining met het rooster wie, wanneer en waar en wat je nodig hebt en wat de regels zijn. Lees de informatie in de nieuwsbrief alvast goed door. We hopen zo snel mogelijk te starten, misschien wel komende week.

Per maand bekijken we de situatie rondom de contributie. Omdat er op dit vlak geen wijzigingen zijn (KNZB moeten we betalen en 50% huur badwater aan het Sportbedrijf) is besloten voor de maand mei net als voor april dit evenredig door te berekenen.

Daarnaast is ook de voorbereiding gestart om wanneer dat weer mogelijk is, het water in te kunnen gaan;. Hiervoor zijn we bijvoorbeeld in gesprek met het buitenzwembad de Abelen in Swifterbant, we bekijken de mogelijkheden voor buitenwater zwemmen (evt ism de reddingszwemvereniging) en zelfs de optie voor het zwemmen in een endless pool is voorbij gekomen. Natuurlijk houden we nauw contact met het Sportbedrijf want weer zwemmen in de Koploper is wat we het liefste willen. We zitten zeker niet stil!

Zaterdag 25 april 2020 – Update 

Hopelijk is iedereen in goede gezondheid! Velen van ons verlangen naar een duik in het water, met je vaste zwemmaatjes. Dat snappen we!Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april mogen van het RIVM weer buiten met elkaar sporten. De leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar moet dan 1,5 meter afstand houden van elkaar. Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar van kracht. Dat biedt een opening maar het betekent ook dat we voorlopig nog niet de Koploper in kunnen. 

Stap voor stap weer starten met trainen
Het bestuur heeft besloten serieus te bekijken hoe we het sporten van onze leden weer kunnen hervatten. Dat zal stap voor stap gaan waarbij we vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM, de KNZB en de gemeente volgen. We zouden graag starten met 1 uur in de week buiten(land)training voor de groep tot en met 18 jaar. Dit is afhankelijk van een geschikte buitenlocatie en of trainers hierbij kunnen en willen helpen.

We werken momenteel een plan uit samen met de trainers en houden jullie op de hoogte!

Donderdag 9 april 2020 – Update 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Was het eerst nog tot 31 maart, toen 6 april, nu is het tot zeker 28 april dat de zwembaden in Nederland dicht moeten blijven. Tot 1 juni mogen er volgens de richtlijnen geen sportwedstrijden worden georganiseerd. De KNZB heeft hierop besloten alle competities en andere wedstrijden van dit seizoen stop te zetten. Natuurlijk is het heel verdrietig hoe het zwemseizoen abrupt tot een einde komt maar gezondheid gaat voor alles!  We blijven de richtlijnen vanuit het Rijk, de RIVM en de KNZB volgen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om straks weer te kunnen starten met trainen.

Bericht Sportbedrijf en consequenties voor de contributie
Op 6 april kregen wij bericht van het Sportbedrijf dat zij per direct 50% van de huur van het badwater gaan doorberekenen. Natuurlijk is hierop onmiddellijk contact gezocht met het Sportbedrijf en hopen we op korte termijn in gesprek te gaan. Ook de gemeente(politiek) zullen we hierover gaan benaderen. Eerder hoefde Batavia Swim voor de periode dat het zwembad gesloten was immers geen huur te betalen. Ook de KNZB brengt voorlopig alle kosten en contributies in rekening. Er zijn berichten dat er mogelijk een eenmalige vergoeding beschikbaar komt voor sportverenigingen en hier zitten we als bestuur achter aan.

Begin deze week kwam het bestuur van Batavia Swim – natuurlijk online – samen om alle ontwikkelingen te bespreken. Hierbij kwamen wij tot een besluit voorlopig ook alle werkelijke kosten die we als vereniging maken door te berekenen in de contributie. We blijven transparant over de ontwikkelingen en alle kosten en streven er naar om de vereniging financieel gezond te houden.

Daarom zullen we voor de maand april de basiscontributie (KNZB contributie) moeten doorberekenen en voor het zwemmen en crossfit 50% van de reguliere contributie. Zo snel als er meer duidelijkheid is laten wij jullie dit weten. Wij beseffen heel goed dat dit veel vraagt van de loyaliteit van onze leden maar wij hopen op jullie begrip.

Zondag 22 maart 2020 – update

Zoals beloofd houden we jullie regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van Corona op het wedstrijdzwemmen. Alle zwemverenigingen in Nederland zijn op advies van de KNZB gestopt met de trainingen en wedstrijden. Zelfs de topzwemmers (ondanks hun poging in Drachten) moeten het doen zonder zwemwater.  Was het eerst nog tot 31 maart… inmiddels is het zeker tot en met 6 april 2020 maar misschien wel langer.  We blijven hierin de richtlijnen vanuit het Rijk, de RIVM en de KNZB volgen.

Wat betekent dit voor de contributie?
Voor de periode dat het zwembad is gesloten hoeft Batavia Swim geen huur te betalen aan Sportbedrijf Lelystad.  Onze complimenten aan het Sportbedrijf dat zij snel en duidelijk hierover hebben gecommuniceerd. De effecten op de contributie zijn nog niet helemaal duidelijk omdat we de kosten over 12 maanden verdelen. We bekijken daarnaast ook de mogelijkheden om in de zomerperiode te kunnen zwemmen (waarin we normaal dicht zijn).   Als we de periode van “rust” in het jaar zouden verschuiven, blijven de kosten ongeveer gelijk. Het is natuurlijk afhankelijk van wat er gaat gebeuren en hoelang deze situatie nog gaat duren. We houden jullie op de hoogte.

Blijf in beweging
Als je gewend bent 3-4 keer in de week je banen te zwemmen dan is deze onverwachte stop behoorlijk lastig. Wat voor sommige zwemmers eerst wel relaxed leek (eens uitslapen bijvoorbeeld) valt nu toch wel tegen als je naast je schoolvrienden ook je zwemmaatjes niet meer ziet .  Al veel zwemmers blijven in conditie door te gaan hardlopen of fietsen. In de zwemmers app werden ook al wat schema’s en (grappige) ideeën gedeeld. Probeer lekker te blijven bewegen, ook buiten zolang het kan.  Er komt een einde aan deze situatie -al weten we helaas niet wanneer – en dan pakken we de draad weer snel op. Laat je hieronder inspireren en zorg  dat je in conditie blijft!

Donderdag 12 maart 17.45 uur

Beste leden van Batavia Swim,

Met dit bericht willen we jullie duidelijkheid geven over hoe wij als vereniging omgaan met het COVID-19 (Corona) virus dat zich momenteel in Nederland ontwikkeld. Hierbij volgen we de nieuwe richtlijnen vanuit het Rijk en de RIVM zoals vanmiddag bekendgemaakt als ook de adviezen vanuit de KNZB.

Op dit moment annuleren wij in vervolg op deze richtlijnen daarom:

 • de door ons georganiseerde NZC wedstrijd van aanstaande zaterdag 14 maart 2020
 • onze deelname aan de overige wedstrijden tot en met 31 maart 2020 inclusief het toernooi in Bochum
 • alle trainingen vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31 maart 2020.

Inmiddels is ook bekendgemaakt dat de Swim Cup en dus de Ranomi Cup in Den Haag van 4 april 2020 ook is afgelast. Hoe jammer ook maar het welzijn van de zwemmers en alle trainers en vrijwilligers maar ook van gasten bij de wedstrijden staat voorop.

We zullen u wekelijks op de hoogte houden via de website en de nieuwsbrief over de ontwikkelingen.

Heb je nog vragen?
Het bestuur is bereikbaar via bestuur@bataviaswim.nl of rechtstreeks via een van de bestuursleden.

Meer informatie is ook te vinden via de volgende links: