Contributie, Wedstrijdkosten en bevordering deelname wedstrijden

De kosten bij het wedstrijdzwemmen zijn te verdelen in 2 onderdelen de contributie en de wedstrijdkosten.

De Contributie
De contributie die de leden betalen wordt gebruikt voor het betalen van alle kosten om de trainingen en de vereniging mogelijk te maken, dat zijn voornamelijk de kosten voor de badhuur, materialen en de KNZB afdracht.

De Wedstrijdkosten
De wedstrijdkosten bestaan uit kosten per wedstrijd of per start van de afstand waar je als zwemmer aan deelneemt.

Verrekening van de wedstrijdkosten
Uw kind ontvangt voor deelname aan een wedstrijd een uitnodiging. Op de uitnodiging staan de kosten voor deelname vermeld. Deze kosten worden het inschrijfgeld of startgeld genoemd. Dit geld moet worden overgemaakt aan de organiserende vereniging, dat doen wij Batavia Swim voor alle deelnemende zwemmers aan een wedstrijd. De contributie die u betaald is exclusief deelname aan wedstrijden.

De startgelden die betaald zijn voor je starts op wedstrijden in een gegeven maand worden aan je doorbelast via de maandfactuur van de contributie in de daarop volgende maand Dus op de factuur van december staat naast de contributie van december ook de startgelden van de wedstrijden uit november vermeld. Dit totaal bedrag wordt per incasso geïnd. Voor gezinnen met meerdere zwemmers staat het bedrag per zwemmer vermeld.

De startende zwemmers
Voor de jongste en beginnende zwemmers is het van belang dat zij zo vaak mogelijk aan wedstrijden deel nemen om zo ten volle van de zwemsport te kunnen genieten. Batavia Swim wil de kosten voor deelname aan wedstrijden van startende zwemmers, de Flevomeerkamp (laten) sponsoren zodat de kosten voor deelname laag blijven.

De gevorderde zwemmer
Wanneer je door de opstartfase heen bent en je als zwemmer aan meer wedstrijden gaat deelnemen zullen de wedstrijdkosten hoger worden. Sommige wedstrijden zijn ook duurder dan andere wedstrijden. Bij een wedstrijd in het buitenland en kampioenschappen geldt er een opslag van € 5,90 per zwemmer per wedstrijd.
Ook voor de wedstrijden van deze groep gaat Batavia Swim op zoek naar sponsoren om de wedstrijdkosten laag te houden.

Gesponsorde wedstrijdreeksen in het seizoen 2019-2020
Flevomeerkamp (4x)
Nationale Zwemcompetitie (4x)

Bent u geïnteresseerd om een wedstrijdenreeks te sponsoren, neem dan contact ons op info@bataviaswim.nl

Zwemmen is een individuele sport in groepsverband, hoeveel wedstrijden een zwemmer zwemt is een persoonlijke keus.