Vrijwilligers gezocht!

Vrijwilligers maken de vereniging. Voor een succesvol zwemseizoen, die ongeveer 44 weken lang is, moet veel gedaan worden. Een zwemvereniging draait niet vanzelf. Daarom verwachten we dat ouders ook hun steentje bijdragen! En… het is nog hartstikke leuk ook 🙂 ! #doen

Momenteel zijn we op zoek naar:

 • (assistent) Trainers
 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Bestuursleden (algemeen lid, communicatie, voorzitter)
 • Officials (tijdwaarnemers, kamprechter etc)
 • Lid Communicatiewerkgroep
 • Ploegleiders
 • Inschrijvers uitwedstrijden
 • Organisatie thuiswedstrijden (kaartjes lopen, catering, opbouw etc)
 • Organisatie bij activiteiten


  Meer informatie per functie vind je hieronder. Heb je vragen? Stel ze gerust via
  info@bataviaswim.nl of schiet de contactpersoon aan die hieronder staat vermeld!

 

Trainer

 • Wat doe je als trainer?
  – Opleiden kinderen bij de training
  – Begeleiden bij de wedstrijden.
 • Wat moet je kunnen?
  – Omgaan met kinderen, de meeste van ons hebben als ouder al enige ervaring.
  – Geen training willen geven aan je eigen kind. Daar blijf je mama of papa.
 • Wat kan je leren?
  – Zwemtechniek, hoe je training geeft en wat voor jouw de beste manier van training geven is.
  – Je begint altijd als badassistent samen met een ervaren trainer en je krijgt voor elke training een mooi trainingsschema. Naast je staan altijd andere trainers die je helpen als je het even niet zeker weet.
 • Vragen/informatie? Vraag Linda, Roger, Roel, Monique, Sierk, Rob, Henriette of een van de trainers die aan het bad staan.
 • Tijdsbesteding? 2 uur per week maar je bent je dan toch al in het zwembad omdat je kind zwemt.
 • Moeilijk? Trainer worden is net als zwemmen leren, je moet het doen !
 • Leuk? Zeker weten! Als je ziet dat de kinderen vooruit gaan en uiteindelijk het beste uit zichzelf kunnen halen geeft veel voldoening.

Official (tijdwaarnemer tijdens de wedstrijd)

 • Wat doe je als official?
  – Tijd waarnemen bij de wedstrijd.
  – De zwemslagen controleren.
 • Wat moet je kunnen?
  – De cursus tijdwaarnemer kunnen volgen.
  – De klok indrukken als het fluitje gaat en weer indrukken als de kant wordt geraakt.
  – Kijken of de zwemslag juist wordt uitgevoerd.
 • Wat kan je leren?
  – Hoe een wedstrijd gaat, hoe je moet klokken en hoe de zwemslagen uitgevoerd moeten worden. Dat gebeurt tijdens de cursus.
 • Vragen/Info? Vraag: Linda, Roger, Roel, Brigitte, Monique en alle andere officials die er zijn.
 • Tijdsbesteding? 5 cursusavonden en een examen. Daarna tijdens de wedstrijden waar je kind zwemt.
 • Moeilijk? Soms, maar vergeet niet dat je we vele mensen hebben die er al ervaring in hebben en die je om advies en hulp kan vragen. Je hoeft niet alleen in het diepe te starten.
 • Leuk? Zeker! Je zorgt voor vele onvergetelijke zwemmomenten voor onze zwemmers. Zonder officials geen zwemwedstrijden!

Wil je tijdwaarnemer worden? Regelmatig start er weer een tijdwaarnemer cursus. Geef je op door te mailen naar wedstrijdsecretariaat@bataviaswim.nl

Ploegleider

 • Wat doe je als ploegleider?
  – Begeleiden zwemmers bij de wedstrijden in overleg met trainers.
  – Orde en rust bewaren en zorgen dat ze op tijd bij de start staan.
  – Teleurstellingen en successen meebeleven
  – Afmeldingen doorgeven aan het secretariaat van de organiserende partij.
 • Wat moet je kunnen?
  – Omgaan met kinderen, de meeste van ons hebben als ouder al enige ervaring.
  – Je eigen kind net zoveel aandacht geven als de andere kinderen van de ploeg.
 • Wat kan je leren?
  – Hoe een wedstrijd gaat en wat er speelt langs het bad in plaats van op de tribune. Je begint altijd met een ervaren ploegleider of trainer.
 • Vragen/info? Vraag Karin Burgmeijer, Jan of Jolanda Jager of een van de andere ploegleiders.
 • Tijdsbesteding? 4 uur per wedstrijd maar je bent je dan toch al in het zwembad omdat je kind zwemt.
 • Moeilijk? Ploegleider moet je leren door het te doen!
 • Leuk? Ja! Het meebeleven van de emoties tijdens een wedstrijd is altijd heel mooi.

Inschrijver/wedstrijdorganisator

 • Wat doe je als inschrijver?
  – Alle zwemmers inschrijven die naar de wedstrijd gaan.
  – Contact met ouders en organiserende vereniging.
  – Ploegleiders en officials erbij zoeken/vermelden.
  – Kosten van de wedstrijd naar de Depothouder en de Penningmeester versturen.
 • Wat moet je kunnen?
  – Mailcontact met ouders die hun kind inschrijven
  – Mailcontact met trainers.
  – Secuur kunnen werken op een computer.
  – Voor het uiterste inschrijfmoment alles afgerond hebben.
 • Wat kan je leren?
 • Wat er bij de organisatie van een wedstrijd komt kijken en hoe het programma werkt
 • Vragen/Info? Vraag Roger van der Klugt wedstrijdsecretariaat@bataviaswim.nl
 • Tijdsbesteding? 4 uur per wedstrijd als je thuis bent.
 • Moeilijk? Als je handig met een computer bent kan je het !
 • Leuk? Ja! Je zorgt ervoor dat iedereen kan zwemmen.
 • Wedstrijdorganisator: contact met inschrijvers van alle verenigingen die meedoen. Zorgen dat het programma van de wedstrijd goed is en de kaartjes aanwezig zijn.

Lid Werkgroep Communicatie

 • Coördinatie van de communicatie
 • Wat doe je bij de communicatie werkgroep?
  – Batavia Swim op de kaart zetten.
  – Berichten in de krant/social media /website
  – Nieuwsbrieven maken
 • Wat moet je kunnen?
  – Enthousiaste stukjes schrijven.
  – Snel na een activiteit een berichtje voor de hele wereld klaar hebben.
  – Met input vanuit het bestuur een nieuwsbrief maken
 • Wat kan je leren?
  – Welke media we hebben hoe je daarmee in contact komt en hoe je wat op de website (WordPress) plaatst of in een nieuwsbrief zet (Mailchimp).
 • Vragen/Info bij: Brigitte Breugom (0620919823, communicatie@bataviaswim.nl)
 • Tijdsbesteding? Wisselend afhankelijk van de taak 1-2 uurtjes per wedstrijd, 12 uur er nieuwsbrief.
 • Moeilijk? Communiceren kan iedereen, schrijven is een gave die iedereen heeft geleerd.
 • Leuk? Zeker weten! Je zorgt ervoor dat iedereen weet hoe leuk zwemmen is.

Brigitte Breugom nam de afgelopen 3,5 jaar de nieuwsbrieven, persberichten, nieuwsberichten over wedstrijden en het beheer van de Batavia Swim social media (Facebook, Instagram) voor haar rekening. Samen met Roger van der Klugt wordt de website bijgehouden. Brigitte draagt het stokje eind seizoen 2020/2021 over en het zou fijn zijn als we deze taken kunnen verdelen.

Wie heeft zin om mee te doen en Batavia Swim in de spotlight te zetten?!

Organisatie van activiteiten

 • Wat doe je als organisator van Activiteiten?
  – Zorgen dat er een gezellige dag/weekend of kamp is. Altijd samen met anderen!
  – Trainingskamp, BBQ, Sinterklaas, spelmiddag etc.
  – Buitenlandse wedstrijd
  – Thuiswedstrijd
 • Wat moet je kunnen?
  – Deelnemers en vrijwilligers bij elkaar kunnen brengen en houden.
  – Contact met leveranciers houden.
  – Budget en deelnemersvergoeding goed afspreken met de penningmeester en depothouder.
 • Wat kan je leren?
  – Hoe een organisatie van een dag gaat en wat je kan doen als het even niet zo gaat zoals je vooraf had bedacht. Hoe maak ik een draaiboek.
 • Vragen/Info? Neem contact met Annett Kurzmann of Roger van der Klugt
 • Tijdsbesteding? afhankelijk van de activiteit
 • Moeilijk? Soms, maar vergeet niet dat je we vele mensen hebben die er al ervaring in hebben en die je om advies en hulp kan vragen. Je hoeft niet alleen in het diepe te starten.
 • Leuk? Altijd! Je zorgt ervoor dat velen een onvergetelijke moment hebben.

Vertrouwenscontactpersoon

 • Wat doe je als Vertrouwenscontactpersoon?
  – Meldingen van ongewenst gedrag op de juiste wijze doorgeleiden.
 • Wat moet je kunnen?
  – Luisteren
  – Onafhankelijk kunnen denken.
 • Wat kan je leren?
  – Wat is een vertrouwenscontactpersoon en welke dingen komen daar aan de orde, hoe moet je daar mee omgaan.
 • Vragen/Info? Neem contact op met Annelie Verstraaten info@annelieverstraaten.nl
 • Tijdsbesteding? Cursusavond en verder afhankelijk van het aantal meldingen. Soms nul in een jaar en soms iets meer.
 • Moeilijk? Jawel, maar je bent geen vertrouwenspersoon en je rol is het doorgeleiden naar het juiste adres.
 • Leuk? Het gaat hier meestal om minder leuke dingen maar als daar dan een goed vervolg uitkomt kan dat veel voldoening geven.

Voorzitter

 • Wat doe je als voorzitter?
  – De vereniging vertegenwoordigen naar buiten.
  – De jaarvergadering voorzitten.
  – Beleid mede bepalen met het bestuur.
 • Wat moet je kunnen?
  – Verbinden.
  – Visie hebben op het zwemmen nu en in de toekomst in Lelystad.
  – Samenwerken met andere partijen die wat met zwemmen te maken hebben.
 • Info bij: het bestuur.
 • Tijdsbesteding? 10 bestuursvergaderingen en een jaarvergadering.
 • Moeilijk? Jawel, maar vergeet niet dat je we vele mensen hebben die ervaring hebben met het opzetten van een succesvolle zwemvereniging. Die je om advies en hulp kan vragen.
 • Leuk? Jawel je zorgt ervoor dat zwemmen in Lelystad mede mogelijk wordt gemaakt.

Speaker

 • Wat doe je als speaker?
  – Bij thuiswedstrijden heet je de andere verenigingen welkom.
  – Je roept de zwemmers naar de startblokken
 • Wat moet je kunnen?
  – Een duidelijke stem hebben
 • Info bij: Annelie Verstraaten info@annelieverstraaten.nl
 • Tijdsbesteding? bij de thuiswedstrijden aanwezig zijn.
 • Moeilijk? Je wordt ingewerkt door een aantal wedstrijden mee te draaien.
 • Leuk? Jawel je zorgt ervoor dat zwemmen in Lelystad mede mogelijk wordt gemaakt.