Veilig sportklimaat

Batavia Swim werkt met Code Blauw: ZwemSportief!
Wat is Code Blauw?
 Met Code Blauw laten de KNZB, zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en de faciliteiten om te gaan.

Code Blauw: staat voor respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!
Wij streven naar een zwemsportklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Vertrouwens-
persoon

Als je in contact wil
komen met de
vertrouwenspersoon
van Batavia Swim,

1. Voorkom grensoverschrijdend gedrag

Veel mensen denken dat grensoverschrijdend gedrag bij hun vereniging of zwembad niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook in uw vereniging/zwembad kan het gebeuren en dat heeft veel impact op de betrokkene(n), op uw organisatie én op onze sporten in het algemeen.
We onderscheiden de volgende soorten grensoverschrijdend gedrag:

• Pesten

• Discriminatie

• Bedreiging

• Belediging

• Mishandeling

• Seksuele intimidatie

 

2. Gedraag je sportief!

Je kunt op verschillende manieren sportief gedragen.

Als speler door sportief te zijn tegen over je medesporters en je tegenstander door bijvoorbeeld het spel eerlijk te spelen en respect voor de prestatie van een ander.
Als coach door je sporters op een sportieve en positieve manier te coachen en aan te moedigen.
Als bestuurder door binnen de vereniging een goede en sportieve sfeer te creëren, een voorbeeld van sportiviteit te zijn voor alle leden van de vereniging.
Op het veld speelt de scheidsrechter/official een sleutelrol in het bevorderen en handhaven van sportief gedrag. Het is daarom belangrijk dat er voldoende competente scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en juryleden zijn, dat ze goed zijn opgeleid en dat ze voldoende ondersteuning krijgen.

3. Houd je aan de spel- en gedragsregels

Spelregels zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat het spel op een eerlijke en juiste manier verloopt. Vaak is er een scheidsrechter of official aanwezig bij wedstrijden die in de gaten houdt om alles volgens de spelregels verloopt. Maar ken jij zelf de spelregels goed? Als je goed op de hoogte bent van de spelregels zal je merken dat het spel ook leuker is. Niet alleen sporters dienen de regels te kennen maar dat is ook belangrijk voor ouders en toeschouwers. Als zij op de tribune zitten om aan te moedigen is het handig als ook zij weten wat de spelregels zijn. Op die manier is meer begrip voor bijvoorbeeld de beslissingen van de scheidsrechter of official.

Samen maken we er een mooie vereniging van.