Deze pagina dient
ter ondersteuning
van je zwemplezier.

Snap je iets niet,
vraag het je trainer
aan het bad.

De Zwemslag
Algemeen
Afstanden 50, 100, 200m, zowel lang- als kort bad.

De vlinderslag wordt in borstligging uitgevoerd. Onder water, tot 15m na start- en/of keerpunt, mag vlinderbenen gezwommen worden; ook in zijligging. Gedurende de race moet enig lichaamsdeel het wateroppervlak doorbreken. Het is niet toegestaan om op enig moment
op de rug te draaien. De borstligging is verlaten zodra de schouders de hoek van 90 graden t.o.v. het wateroppervlak passeren.

Beide armen moeten gedurende de gehele race gelijktijdig over het water naar voren worden gebracht en gelijktijdig achterwaarts worden gebracht. De insteek van de handen geschiedt boven/voor het hoofd. Doorstrekken mag, waarbij geen stuwende schoolslagbeweging mag worden gemaakt. Slepen mag ook; de onderzijde van de armen gaan daarbij door het water. Zolang de armen niet onder water zijn, is dat goed.

Alle beenbewegingen moeten gelijktijdig worden uitgevoerd (op en neergaand). De benen of de voeten hoeven niet op dezelfde hoogte te zijn, maar de voeten/benen mogen elkaar gedurende race niet als in borstcrawl passeren. Een schoolslag beenslag is niet toegestaan.

De Start
Na de start (en elk keerpunt) is het de zwemmer toegestaan één of meerdere vlinderbeenslagen! en één armdoorhaal te maken die de zwemmer in staat stelt om boven water te komen. De armen worden dan wel weer boven water terug naar voren gebracht.
Na de start mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m lijn moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken.
Het Keerpunt
Het aantikken van het keerpunt gebeurt ook weer (net als bij de schoolslag) met twee handen gelijktijdig en gescheiden van elkaar! met een aantik aan, boven of onder het wateroppervlak;
Na het aantikken is de zwemmer vrij in de beweging, maar zodra het contact met de wand is verbroken, dient het lichaam weer in borstligging te zijn. Zijligging is ook borstligging.

Na het keerpunt mag er tot 15 meter onder water gezwommen worden; uiterlijk op de 15m lijn moet het hoofd het wateroppervlak hebben doorbroken Als een zwemmer niet uitkomt, mogen alleen beenslagen worden gemaakt om bij de muur te komen.

De Finish
De finish moet net als het keerpunt met 2 handen gelijktijdig en gescheiden worden aangetikt.

Wat gaat er vaak mis bij de vlinderslag

1. Met 1 hand aantikken of niet gelijktijdig
Bij de keerpunten en finish moet er met 2 handen tegelijkertijd worden aangetikt op de muur. De handen moet los van elkaar zijn ze mogen niet “op elkaar” op de muur geplaatst worden.

2. Armen niet gelijktijdig over het water naar voren gebracht
De armen moeten tegelijkertijd naar voren worden gebracht, en voor het hoofd worden ingestoken. De onderarm moet bij het naarvoren brengen zichtbaar boven het water gebracht worden.

3. Verkeerde beenbeweging
De vlinderslag mag alleen uitgevoerd worden met de vlinderbeenslag, geen schoolslag of borstcrawl benen.

4. Een schoolslag armbeweging maken vlak voor het keerpunt en finish
Als je net niet goed uitkomt om de wand aan te tikken, moet het je je laten uitdrijven of nog een vlinderslag maken. Sommige zwemmers maken een schoolslag armbeweging om bij de wand te komen. Dat mag niet!

Voor beginners van de vlinderslag.
Uitleg van de vlinderslag.
Vlinderslag in slowmotion

Trainen met Michael Phelps

Men
50 mtr bad – 50m 22.27 sec. WR Andriy Govorov (UKR)
50 mtr bad – 100m 49.82 sec. WR Michael Phelps (USA)

Women
50 mtr bad – 50m 24.43 sec. WR Sarah Sjöström (SW)
50 mtr bad – 100m 55.48 sec. WR Sarah Sjöström (SW)